Září 2011

Gladiátor

25. září 2011 v 4:00 Náměty

Příběh: Aby císař činil svůj lid šťastný a dodával jim chleba a krve, dal pochytat lapky, dezertéry a jiné zločince, z nichž pak ve škole gladítorů dělá gladiátory. Později se však konají hry v aréně, kde gladiátoři bojují proti sobě v boji jeden na jednoho. Objevuje se však mezi gladiátory tendence bouřit se.
Cíl: Přežít a osvobodit se.
Role: vojáci, gladiátoři, vládce

7 samurajů

23. září 2011 v 16:31 Náměty

Příběh: Na motivy starého japonského filmu z roku 1960. Vesnici sužují lapkové.Vesničane zajdou do města najmou si samuraje, kteří pomohou opevnit vesnici a vycvičit vesničany v boji. Na konci dojde k bitvě, kdy lapkové zaútočí na vesnici.
Cíl: Ubránit vesnici.
Role: vesničané, samurajové, lapkové

Osobní vybavení

21. září 2011 v 6:22 Výzbroj

Na každý larp je dobré mít sebou kožené rukavice na souboje a bílý obvaz, nebo hadr, aby se jim obvázalo raněné místo. Pokud se do předu ví, že bude více účastníků, než by stačila kapacita zbrojnice pokrýt tak vlastní zbraně. Pokud to daná role dovolí, nebo plánovaná akce tak je dobré mít své zbraně, s nimiž se vám dobře bojuje.

Pokud dopředu víte jakou budete mít roli je dobré si do předu připravit kostým.

Při nočních akcích je vhodné mít sebou stan, nebo jiný způsob umožňující přespat.

Podchody

19. září 2011 v 2:00 Pravidla

Než o larp se jedná více o čistě válečnou záležitost, kdy dva a více týmů se snaží dostat do základny nepřítele a dobýt ho, nebo v opačném případě pevnost ubránit přes nějaký časový úsek. Častější verzí je, pokud se na základnách obou vojsk nachází vlajka, kterou si každý tam brání a snaží se ukrást vlajku nepřítele a donést ji do svého tábora.

Taky lze aplikovat verzi, kdy v horším terénu proti sobě bojují prostě dvě skupiny a hraje se o to, kdo koho dříve porazí.

Body života a léčení je dle pravidel. Při podchodech však nemusí být vždy dovoleno vracet se do života, protože v danou chvíli se jedná o to, aby vítěz byl určen jedinou přeživší armádou.

Rány a smrt

17. září 2011 v 6:00 Pravidla

Jednorázové zranění působí těžké poranění postavy, kvůli kterému postava následovně není schopná dalšího boje. Zraněná postava si na zraněnou část těla nasadí bílý obvaz. Postava nemůže utíkat ani bojovat. Chove se prostě podle situace a zranění. Pokud je zasažený hlava, postava nesmí mluvit do momentu, kdy bude ošetřená.
Některé postavy mají schopnost uzdravovat. K léčení je někdy určené nějaké místo, kde zraněný pobude nějaký čas, po čemž se uzdraví.
Pokud do hodiny postava není uzdravena, nebo dostane druhý zásah od nepřítele, tak umírá.
Mrtvá postava jde na základnu, kde po nějakém čase, nebo splněném úkolu se obnoví její role, nebo dostane roli novou.

Pravidla boje

15. září 2011 v 4:00 Pravidla

Všechny postavy mají jeden bod života, o který mohou přijít. Aby někomu vzít body za život stačí ho trefit k tomu určenou částí zbraně do některé ze zón na těle.

- hlava chráněná přilbou

- od ramene do loktu

- tělo

- stehna

U kopii se počítá pouze zásah korpusu těla.

Je dovoleno používat pouze údery zbrání. Tyto části zbraně musí být upraveny, aby nebylo možno s nimi zranit. Nesmí se kopat, používat chvaty. Údery štítem jsou zakázány.

Brnění může dát více bodů pro život. V některých případech i nezranitelnost daného místa. Některé pomocné vybavení, jako brnění nebo amulet, můžou dát i nesmrtelnost.

V případě lamelového brnění, prošívaného brnění a drátěné košile se jedná o 1 bod na víc. Při kombinaci dvou se jedná o 2 body.

Sékery

13. září 2011 v 7:00 Výzbroj
Sekery se vyrábějí z dřeva. Mohou být jednostranné i obojstranné. Délka topůrka je 50-100 cm. Délka sekery 5-30 cm. Sekery můžete vytvořit přímým stlučením dřevěné sekery a topůrka a nebo si je můžete zpevnit z boku přibytím dvou příček, nebo omotáním lanem, nebo nějakou páskou.Noční hlídka

11. září 2011 v 10:00 Náměty

Příběh: Na severní hranici Spojených království hlídá hranice noční hlídka. Vojáci se rekrutují z vesničanů, kteří podle pořadí nastupují do služby na místo zabitých nebo zběhlých vojáků. Vojáci jsou povinni bránit vesničany před příšerami, lovit renegáty. Občas někteří vojáci sběhnou, protože dezertují ze služby, protože jsou obviněni vesničany, že je nebrání, nebo jsou podezřelí, že byli pokousáni vlkodlakem. Hodnosti vojáků jsou udělovány podle toho, jak je kdo služebně starší.

Cíl: Zničit draka, chupacabru, medvědomuta, všechny vlkodlaky a renegáty.

Role: velitel hlídky, první důstojník, vojáci noční hlídky, rolníci, renegáti

Hra o brnění

9. září 2011 v 5:02 Náměty

Příběh: Po smrti krále Spojené království zmítají nepokoje. Někteří šlechticové si nyní nárokují trůn a některé národy se chtějí nyní odloučit. Lord z Řekotvrze po poslední bitvě s rytíři z Vlčích hor a amazonkami, se rozhodl, že získá brnění z dračí kůže, aby mohl porazit všechny nepřátelé a mohl se stát králem. Když se to dovědí amazonky, pošlou zprávu spojencům do Vlčích hor, aby jím pomohli dát do hromady mapy, kde se nachází hora Štít a v ní brnění nesmrtelnosti. Když se jedné straně podaří získat brnění, ta druhá při hledání pomoci, najde v moudrých knihách informace o meči ukovaném v dračím dechu, který jako jediný může zabít člověka v brnění nesmrtelnosti. Hrozí však, že majitel brnění získá meč dříve. Nakonec se koná bitva ve které se rozhodne o dalších osudech království.

Cíl: Získat brnění z dračí kůže a meč ukovaný v dračím dechu. Porazit nepřátelské vojsko a nebo ukončit války.

Role: Lord z Řekotvrze, Magister, vojáci, Amazonky, rytíři z Vlčích hor.

Pochvy na meče

7. září 2011 v 14:58 Výzbroj

Pochvy meče lze vyrobit z pěny obalové pěny na trupky. Je možno si jí ušít z látky, nebo ze starého kusu kůže. Na kulaté meče, je možno si vyrobit pochvu z širšího kusu suchého stonku křídlatky. Pokus máte kousek plechu, můžete si z něj pochvu udělat taky.

V mnoha případech však pochvu může nahradit druhý opasek, díky kterému by meč nemusel být tradičně připnut pouze k boku, ale i na záda.


Pochva meče vyrobená z pěny na obalovaní trubek.


Na hoře pochva vyrobená z hliníkového plechu a níže z stonku křídlartky. U obou byly udělány dva otvory na opasek.

Úvodem

4. září 2011 v 14:32 Náměty

V této rubrice jsou umístěny náměty na larpy. Informace zde uvedené však jsou omezené, aby hráči byli motivování a nevěděli co všechno mají čekat, aby mohli příběh sami dotvořit. Výhodou je, že účastníci se do předu mohou dovědět, jakou budou mít roli a podle toho se vybavit.

Náměty se tu budou objevovat jak v češtině, tak i v polštině.

27.8.2011 Larp

1. září 2011 v 14:02 Kronika akcí

V sobotu 27.8.2011 se konal larp, jehož se účastnilo 10 lidí v bojových rolích a 5 lidí v pomocných nebojových rolích.

V tomto larpu do pohanského města přišli dva křešťanští cestovatelé, jeden mnich šířící víru a druhý byl nájemný voják. Mnichovi se nepodařilo obrátit na víru ani knížete ani jeho poddané ve městě a mnicha vyhnali. Toho pak přepadli lapkové, které se mu podařilo obrátit na křesťanskou víru. Později však vesničané a stráže mnicha zabili, když se vrátil, aby obracel na víru vesničany. Lapkové se rozhodli že budou ve své zemi bojovat proti pohanům a tak unesli místní kněžku. Mezitím nájemný voják byl polapen strážemi knížete a následovně před něj předveden. Byl vesničany najat, aby zachránil kněžku. Ten ji zachránil a přivedl sebou jednoho zajatého lapku. Později se však vesničané rozhodli, že zničí křesťany, čímž i nájemný lovec byl zabit. V závěru došlo k bitvě kde na jedné straně stáli vesničané a vojáci proti armádě obrácených lapků, kteří se snažili zachránit svého druha.

Po akci někteří účastnici zamířili na Petrovické obecní slavnosti.Další fotky z larpu je možno vidět ZDE.