Červenec 2012

16.7.2012 Noční larp – 10. jubilejní larp

30. července 2012 v 18:31 Kronika akcí

Dne 16.5. léta páně 2012 do jednoho údolí přicestovala horda lovců, bratrstvo vlčího zubu. Nalezli si průvodce, který je dovedl ke starému nesmrtelnému mudrci, který lovcům zadával úkoly aby se mohli dostat k bájnému pokladu. Lovci však při svých cestách museli bojovat s divoženkami a barbary, kteří chtěli také získat poklad. Kvůli zradě však všichni lovci byli nakonec povražděni a poklad se podařilo získat barbarům.
Tento noční larp byl 10. jubilejní. Této akce se účastnilo 15 lidí, z toho 4 se účastnili poprvé. K radosti všech, na každého vyšla bojová role. Jelikož v tomto larpu jsem byl velice zaměstnán, nestíhal jsem fotit, a tak jsou fotografie pouze před zahájením a pak po skončení všeho válčení. Závěrem pro ty, kteří nestihli dojít na tuto akci, zveme již na denní larp, který se bude konat v druhé polovině srpna. Sledujte proto aktuality.

Zbytek fotek můžete shlédnout ZDE!
Larp 11 - Kraina trzech miast/Krajina tří měst

20. července 2012 v 17:11 | Michal |  Náměty
V jednom údolí sousedí se sebou tři města Arenberg, Hradec a Kalisia, každé je na jiném stupni rozvoje, každé si nalezlo svůj vlastní statut, v každém panují jiné poměry, ale všechny si činí nárok na dominaci nad jinými.

Ve městě Arenberg žijí převážně válečníci, kteří převážně sedí v hospodách nebo mezi sebou bojují v místní aréně. Někteří hledají jakýkoli důvod, aby si mohli zabojovat, hledají zaměstnání jako bojovníci, nebo zde je jejich sídlo, odkud konají vlastní výpravy za slávou a bohatstvím.

Cíl: nechat se najmout v jiných městech jako válečníci, boj v aréně, získat slávu a bohatství, vojensky porazit další města

Role: správce arény, hospodský, válečník-obchodník, nájemníci (2), (válečníci) + mistr arény

Město Hradec je typickým městem středověkého feudalismu. Vládne zde kníže, který sídlí v tvrzi u řeky. K obraně má svou družinu, sedláci obdělávají pole, na území tohoto města sídlí také i věštkyně.
Po smrti starého knížete městem zmítají nepokoje. Někteří feudálové si činí nároky na trůn. Syn knížete se rozhodl, že získá brnění z dračí kůže a meč ukovaný v dračím dechu, aby mohl porazit všechny nepřátelé a mohl porazit feudály. Syn knížete se svou věrnou družinou se vydává do dvou jiných měst hledat pomoc. Musí ale dokázat svou odvahu a získat přízeň vládců jiných měst, aby mohl získat dračí brnění. Nebude to ale mít lehké, protože když brnění najde, získá vládu na jedním městem a jiná města budou odsunuta na druhou kolej.

Cíl: Syn knížete musí najít brnění a meč, získat přízeň vládců dvou dalších měst, porazit uzurpátora a získat nadvládu nad jinými městy.

Role: syn knížete, věštkyně, knížecí družina (2-3), feudálové (1-2), sedláci (2-3), výběrčí daní.

Zato město Kalisia je starodávným kupeckým městem s volnou demokratickou správou. Je místem obchodu a trhů, dá se zde všechno sehnat a nakoupit. Gilda kupců je všemocnou organizační správou. Dále zde najdeme pohanskou svatyni vestalek.

Cíl: obchodovat se všemi, snažit se zajistit si ekonomickou nadvládu na jinými městy, šířit pohanský kult
Role: kupecká samospráva (3-4), vestalky (2-3)

Obalování zbraní-Anketa

8. července 2012 v 11:24 Aktuality
Rádi bychom vás upozornili na anketu týkající povinného obalování zbraní. Dneska na většině larpů a dřeváren a larpů jsou obalované zbraně povinné z bezpečnostních důvodů. Člověk se nemusí hlídat jak moc mlátí, na druhou stranu se nemusí moc bát nějakého zranění. Je třeba si uvědomit, podle toho jak se nakonec dohodneme, se bude třeba se složit na ochranné mechanismy a pak by bylo třeba udělat brigádu na upravení zbraní, což by mohla být další příležitost si zašermovat. Děkujeme vám za váš hlas.

Hlasovat můžete v levé svislé liště na blogu, nebo úplně ve spod tohoto článku.

Noční larp 16.7.

8. července 2012 v 11:03 Aktuality
16.7.2012 se bude konat noční LARP. Počátek v 15:00 u nás v Dolních Marklovicích. Hrát se začíná až po tmě. Platí se poplatek 20-30kč na nákup, pití a jídla pro všechny účastníky. Témá toho to larpu je: Chyť si svého vlka.
Doporučujeme si pročíst pravidla pro boj a rány a taky jak by měl být vybavený každý účastník.
Diskuse k akci probíhá na facebooku na http://www.facebook.com/events/355177281219138/. Další dotazy můžete směrovat na vedoucího Bc. Michala Brodu přes mejl michalbroda@ seznam.cz