Září 2013

Hrdina Roland

30. září 2013 v 13:10 | Jakub Gulec |  Náměty
První den

Postavy:
1. Roland
2. Ronald
3. Král Karel
4. 6 saracénů - z toho jeden velitel (Saladin), jeden ušetřený, jeden špeh
5. 3 kněží, 2 válečníci
6. 6 křížáků

Roland, mladší syn krále Karla Velikého není králem zdaleka doceněn a král jej nemá příliš v lásce. Roland se snaží získat otcovu úctu a uznání. Otec rozhodne, že následníkem trůnu se stane ten ze synů (Ronald nebo Roland) který přinese meč Durandal a roh Olifant. Donald i Roland spřádá síť intrik a chce svého bratra na výpravě zabít. Meč Durandal a roh Olifant jsou jedinou nadějí k porážce saracénů ve Španelsku a úspechu křižácké výpravy. Na cestu se vydává Roland se svými 3 přátely. Ronald má ve své družině 3 válečníky. Každá družina se vydá jinou cestou. Na cestách je přepadají saracéni. V jednom lítém a krutém boji Rolandovy družiny vykřikne jeden ze saracénů že ví kde je to co hledá skryto. Roland ušetří jeho život a saracén jej i Ronaldovu družinu doprovodí na místo kde je meč skryt. Meč je střežen kultem uctívačů ohně a světla (3 kněží, 2 válečníci). Velekněz zadává oběma soupeřům úkoly (3). Prvním úkolem bude ,,ukout,, co nejlepší meč a luk. Meč bude vystaven zkoušce 3mi údery. Materiál na meč musejí získat družiny při boji proti sobě v aréně. Druhým úkolem bude hádanka, kdo dorazí dříve s předmětem schovaným v lese vyhraje druhý úkol. (součástí úkolu je hádanka k vyluštění mapy). Třetím úkolem bude vytvořit dokonalou vaječinu, pokrm králů. Suroviny na vaječinu se bude dát koupit ve tvrzi křižáků v obchodě. (je třeba zařídit peníze). Který z nich je splní lépe úkoly dostane Durandal za odměnu. Po splnění 3. úkolu z ničeho nic dorazí Saladin a obě družiny zajme. Saladin zajaté křižáky zavede do saracénského tábora a tam je nechá bojovat na život a na smrt. Roland s Ronaldem se utkají v boji na život a na smrt, Rolandův saracénský přítel však vskočí do arény a Ronalda zabije. Roland dostane roh Olifant i meč Durandal, vrátí se zpět do města křižáků s přeživšími křižáky a od Karla Velikého za splnění úkolu dostane velení nad jednou částí armády. Saracéni během příběhu křižáky napadají, loupí jím suroviny a potraviny a nosí je potají Veleknězi. Jakmile donese Roland artefakty Karlu Velikému saracéni zaútočí na pevnost. V pevnosti je nastražený saracénský špeh a v klíčový okamžik saracénům otevře brány pevnosti.

Den druhý

Postavy:
7. Roland
8. Král Karel
9. 8 saracénů - z toho jeden velitel
10. 6 křížáků
11. Král Marsil (saracén)

Král Karel Veliký shromáždí vojsko (král, Roland, 6 křižáků) a chystá se dobít hlavní pevnost Saracénů v Zaragoze. Pevnost je střežena 2ma saracény a Marsilem, Karel Veliký zaútočí a v té chvíli dorazí saracénské posily z Jerusaléma a Karel se tak dostane do kleští (za zády saracénská tvrz a na čele saracénská armáda). Karlovo vojsko zdecimují. (ti se pak oživí). Pevnost posílená posilami nemůže být dobita, je příliš silně střežena. Marsil (král Saracénů) přesvědčí Karla Velikého že zemi opustí a k žádnému boji nedojde, ale že se musí Karel vrátit zpět do své země a teprve pak započnou jednání. Vojsko křížáků jde ve dvou vojích za sebou, voj Rolanda je zdržen pod záminkou oslav kdežto voj Karla Velikého je již na cestě domů. Po chvíli se Roland se zadním vojem armády vydá na cestu domů za Karlem Velikým ale v průsmyku je saracény v přesile přepaden. Rolandova skupina čítá včetně něj 4 muže, saracénů je 6. Boj je krutý, meč durandal však udržuje šanci na vítězství (Durandal bude speciální meč - např. jediný dlouhý meč ve hře). Křížáci i saracéni pomalu umírají, těsně před smrtí však Roland zatroubí na roh Olifant a přivolá tak voj Karla Velikého. Zbytek armády rychle přichvátá a saracény porazí. V saracénské pevnosti zůstal již pouze král Marsil a 2 saracéni. Karel Veliký se zbytkem družiny pevnost dobude a krále Marsila zabije. Tím končí příběh.

28.12.2012 Zimní pochody

23. září 2013 v 22:46 Kronika akcí
28.12. se konaly poslední oficiální akce v roce 2012. Jednalo se o tradiční zimní podchody, které se konaly v okolí wąwozu v Prstné. Tentokrát se akce rozšířila i do polska. Na akci došlo 6 lidí.