Říjen 2013

17.7.2013 Noční larp 2. den

22. října 2013 v 14:24 | Jakub Gulec |  Kronika akcí
Druhý den Král Karel Veliký shromáždil vojsko (král, Roland, 6 křižáků) a chystal se dobít hlavní pevnost Saracénů v Zaragoze. Pevnost byla střežená 2ma Saracény a Marsilem, Karel Veliký zaútočil a v té chvíli dorazí saracénské posily z Jerusaléma a Karel se tak dostane do kleští. Karlovo vojsko bylo zdecimováno. Pevnost, kterou posílili příchozí vojáci, byla nedobytná. Byla příliš silně střežena. Marsil (král Saracénů) přesvědčil Karla Velikého že zemi opustí a k žádnému boji nedojde, ale že se musí Karel vrátit zpět do své země a teprve pak započnou jednání. Vojsko křižáků jelo ve dvou vojích za sebou.
Voj Rolanda byl zdržen pod záminkou oslav kdežto voj Karla Velikého vyrazil dříve na cestě domů. Po chvíli se Roland se zadním vojem armády vydal na cestu domů za Karlem Velikým, ale v průsmyku byl přepaden Saracény, kteří byli v přesile. Rolandova skupina čítala včetně něj 4 muže. Saracénů bylo 6. Boj byl krutý. Meč Durandal však udržel šanci na vítězství. Křížáci i saracéni pomalu umírali. Těsně před smrtí však Roland zatroubil na roh Olifant a přivolal tak voj Karla Velikého. Zbytek armády rychle přichvátal a Saracény porazil. V saracénské pevnosti zůstal již pouze král Marsil a 2 saracéni. Karel Veliký se zbytkem družiny pevnost dobyl a krále Marsila zabili.
Noční část larpu se povedla co se do počtu účastníků skvěle a sešlo se nás tak nejvíce za celou historii těchto našich akcí. Bylo nás něco kolem 25 takže i hra byla o něco zajímavější. Scénář bohužel nebyl úplně dotažený takže nějaké zmatky nastaly. Navíc vypukla po nějaké době hry protiscénářová vzpoura, vůdcové nechtěli plnit úkoly. O to více srandy v následném zmatku nastalo. Myslím že jsme si larp všichni užili.

16.7.2013 Noční larp 1. den

15. října 2013 v 15:22 | Jakub Gulec |  Kronika akcí
Roland, mladší syn krále Karla Velikého není králem zdaleka doceněn a král jej neměl příliš v lásce. Roland se snažil získat otcovu úctu a uznání. Otec rozhodnul, že následníkem trůnu se stane ten ze synů (Ronald nebo Roland) který přinese meč Durandal a roh Olifant. Donald i Roland spřádali síť intrik a chtěli svého bratra na výpravě zabít. Meč Durandal a roh Olifant byly jedinou nadějí k porážce Saracénů ve Španělsku a úspěchu křižácké výpravy.
Roland se vydal na cestu se svými 3 přáteli. Ronald měl ve své družině 3 válečníky. Každá družina se vydala jinou cestou. Na cestách je přepadávalí Saracéni. V jednom lítém a krutém boji Rolandovy družiny vykřikl jeden ze Saracénů, že ví kde je to co hledá skryto. Roland ušetří jeho život a Saracén jej i Ronaldovu družinu doprovodil na místo kde byl meč skryt. Meč byl střežen kultem uctívačů ohně a světla (3 kněží, 2 válečníci). Velekněz zadával oběma 3 soupeřům úkoly. Prvním úkolem bylo ,,ukout,, co nejlepší meč a luk. Meč byl vystaven zkoušce 3mi údery. Materiál na meč musely získat družiny při boji proti sobě v aréně. Druhým úkolem bylo hádanka, kdo dorazil dříve s předmětem schovaným v lese vyhral druhý úkol. Součástí úkolu byla hádanka k vyluštění mapy. Třetím úkolem bylo vytvořit dokonalou vaječinu, pokrm králů. Suroviny na vaječinu se kupal ve tvrzi křižáků v obchodě. Který z nich je splnil lépe úkoly měl dostat Durandal za odměnu. Po splnění 3. úkolu z ničeho nic dorazí Saladin a obě družiny zajal.
Saladin zajaté křižáky zavedl do saracénského tábora a tam je nechal bojovat na život a na smrt. Roland s Ronaldem se utkali v boji na život a na smrt, Rolandův saracénský přítel však vskočí do arény a Ronalda zabil. Roland dostal roh Olifant i meč Durandal, vrátil se zpět do města křižáků s přeživšími křižáky a od Karla Velikého za splnění úkolu dostal velení nad jednou částí armády.